Tijdelijke geslotenverklaring vrachtverkeer In ’t Land richting Rijnbandijk

Met onmiddelijke ingang

De gemeente heeft per direct tijdelijk een inrijverbod ingesteld voor vrachtverkeer vanaf In ’t Land naar de Rijnbandijk. Vrachtverkeer met een bestemming aan In ’t Land kan de percelen gewoon bereiken. Verkeer vanaf de dijk naar de Hamsestraat is wel mogelijk.

De tijdelijke maatregel is nodig, omdat de laatste dagen bleek dat vrachtverkeer soms de helling naar de dijk omhoog niet kan halen. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen.

De gemeente zoekt naar een oplossing.