Start procedure milieueffectrapportage verbreding Rijnbrug bij Rhenen en Kesteren

Op 31 oktober a.s. is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Rhenen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn gestart met de m.e.r.-procedure voor het voorgenomen project N233 Verbreding Rijnbrug dat betrekking heeft op gronden binnen de gemeenten Rhenen, Buren en Neder-Betuwe. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld en ter inzage gelegd. Dit is de eerste stap in het doorlopen van een aantal wettelijke procedures die nodig zijn om de noodzakelijke vergunningen te krijgen.

Op 31 oktober a.s. is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Rhenen.

Zie voor meer informatie www.provincie-utrecht.nl/rijnbrug.