Samenwerken met Dekker Groep bij landschapsontwikkeling

voor onder meer prachtige natuur

Op 29 oktober bracht het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan de zandfabriek Rotterdam 55 van het Neder-Betuwse delfstoffenwinningsbedrijf Dekker Groep. Op uitnodiging van directeur Richard van den Berg en projectleider landschapsontwikkeling Toon van Mierlo namen ze een kijkje in Heteren hoe de gemeente Overbetuwe met bewoners en Dekker gezamenlijk prachtige natuur en een recreatieplas realiseren. Dekker maakt op deze manier met delfstoffenwinning een maatschappelijk doel mogelijk.

Groepsfoto Dekker

Het college van burgemeester en wethouders ging tijdens dit bezoek in gesprek met wethouder Wijnte Hol van Overbetuwe over de opgedane kennis en ervaring om  burgerparticipatie optimaal in te zetten bij nieuwe landschapsontwikkeling in onze eigen gemeente. Te denken valt dan aan de Willemspolder (IJzendoorn) en de Gouverneurspolder (Ochten). Het is mooi om te zien hoe Dekker herinrichting van deze uiterwaarden wil combineren met een hierop afgestemde zandwinning, waarbij maatschappelijke doelen worden gerealiseerd en het project economisch uitvoerbaar wordt, zonder grote inzet van maatschappelijk kapitaal.
De Dekker Groep hecht grote waarde aan zorgvuldig overleg met direct belanghebbenden en wil de kennis en de mening van de lokale bewoners en de grondgebruikers meenemen in zijn plannen.

Dekker Groep

“De oorsprong van het Dekker bedrijf ligt in het winnen van zand en grind uit de rivierbodem in het Nederlandse rivierengebied. Het familiebedrijf werkt vanuit een duidelijk doel: het zijn en leveren van grondstof voor ontwikkeling. Ontwikkeling die gericht is op het creëren van een betere leefomgeving. En op het bouwen van langdurige relaties met onze stakeholders die leiden tot samenwerking, versterking en vernieuwing.”(Bron: www.dekkergroep.nl.)

Op de foto v.l.n.r. Burgemeester Jan Kottelenberg, Richard van den Berg (directeur landschapsontwikkeling Dekker Groep), accountmanager Bedrijven Maaike van Brenk, wethouder Stefan van Someren, gemeentesecretaris Gerrit Stam, wethouder Overbetuwe Wijnte Hol, wethouder Nees van Wolfswinkel, wethouder Herma van Dijkhuizen en Toon van Mierlo (Dekker Groep).