Riool verstopt? Pas op voor een onnodig hoge rekening!

De gemeente krijgt af en toe te maken met inwoners die na een rioolverstopping meteen een inspectiebedrijf inschakelen. Hierdoor worden er soms onnodig hoge kosten gemaakt. De bewoner krijgt ook nog wel eens van het ontstoppingsbedrijf te horen dat de bewoner de hoge rekening naar de gemeente kan sturen. Echter: de kosten van een door u ingeschakeld bedrijf komen altijd voor eigen rekening, en ook als dit bedrijf zonder tussenkomst van Avri werkzaamheden heeft verricht in het gemeentelijk riool!

Wat is van u en wat van de gemeente?

rioolDe aansluiting van uw huishoudelijk riool is verdeeld in een gemeentelijk deel en een particulier deel. Bij de perceelgrens houdt de gemeentelijke aansluiting op en begint het particuliere riool. Vaak is dit de scheiding tussen (voor)tuin en trottoir. Bij deze grens is in de meeste gevallen een controleputje (ontstoppingsstuk) gemaakt. Weet u niet waar dit putje zit, dan kunt u dit opvragen bij Avri. Zij hebben in een aantal gevallen tekeningen van de situatie. Het gemeentelijk deel loopt vanaf het hoofdriool tot aan de controleput en het particuliere gedeelte loopt vanaf dit punt naar de woning. Het controleputje behoort dus nog tot uw onderhoud/eigendom.

Wat te doen bij een verstopping?

Als het riool verstopt is, moet altijd eerst het controleputje worden opgegraven. Hierin is te zien in welk deel van de aansluiting de verstopping zit. Is het putje leeg, dan zit de verstopping waarschijnlijk op uw eigen terrein en moet u de riolering zelf en op eigen kosten schoonmaken. Als het putje vol is, dan is het gemeentelijk riool vermoedelijk verstopt. Neem vervolgens direct contact op met Avri en onderneem zelf geen actie. Zij schakelen namelijk een gespecialiseerd bedrijf in voor het oplossen van de verstopping.

De kosten die u maakt voor het oplossen van een verstopping in uw eigen riool zijn voor eigen rekening. Bij een probleem in het gemeentelijk riool zijn de kosten voor het verhelpen van de verstopping voor rekening van de gemeente. Een uitzondering is als de verstopping is  veroorzaakt door stoffen die niet thuishoren in de riolering!

Let op!

Kosten die u maakt voor het opgraven en controleren van het ontstoppingsstuk en dus het lokaliseren van de plaats van de verstopping zijn hoe dan ook achteraf niet bij de gemeente in rekening te brengen.