Positieve economische ontwikkeling zet door in Neder-Betuwe

Het aantal bedrijven dat zich binnen onze gemeente vestigt, blijft groeien en zo ook de werkgelegenheid.

Stefan van Someren

Uit de Rapportage Economische Ontwikkeling 2018 blijkt dat er de afgelopen jaren volop economische groei is in de gemeente Neder-Betuwe. Het aantal bedrijven dat zich binnen onze gemeente vestigt, blijft groeien en zo ook de werkgelegenheid. Wethouder Stefan van Someren: “De economische groei en de groei in werkgelegenheid zet zich al jaren door. Neder-Betuwe biedt in 2018 maar liefst 11.020 banen. Onze inwoners profiteren hiervan. In onze regio is de werkloosheid ongekend laag. In samenwerking met de gemeenten in de regio, blijven we werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid (A15), ruimte voor bedrijven en ons vestigingsklimaat."

De gehele Rapportage Economische Ontwikkeling 2018 is elders op onze site te vinden.