Gezamenlijke advies- en inkoopactie voor woningisolatie en zonnepanelen verlengd tot 31 januari 2020

Let op: ook combinatie met gemeentelijke Duurzaamheidslening mogelijk!

Winst uit je woning

Binnen onze gemeente streven wij naar een lager energieverbruik, door onder meer de plaatsing van zonnepanelen en woningisolatie te stimuleren. Begin juni zijn wij daarom in samenwerking met Winst uit je woning een advies- en inkoopactie gestart. Deze actie heeft tot oktober geduurd. In totaal hebben ruim 350 inwoners zich ingeschreven en interesse getoond in ruim 500 maatregelen.
Inwoners die zich tijdens de actie niet aangemeld hebben, krijgen nu de kans om alsnog aan de actie deel te nemen. De gezamenlijke advies- en inkoopactie is verlengd tot 31 januari 2020. Inwoners kunnen zich vrijblijvend en kosteloos inschrijven via www.winstuitjewoning.nl.

Bij vragen kunt u bellen met de servicedesk van Winst uit je woning op 023-5836936 of kunt u mailen naar info@winstuitjewoning.nl.

Let op: ook combinatie met gemeentelijke Duurzaamheidslening mogelijk!

Als u gebruik wilt maken van de subsidieregeling, kunt u dit natuurlijk ook combineren met de gemeentelijke Duurzaamheidslening om uw duurzaamheidsmaatregelen te financieren (1 miljoen budget is hiervoor beschikbaar). Meer informatie treft u aan op de homepagina van de gemeentelijke website en klik op banner ‘Duurzaam Neder-Betuwe’.