Belemmeringenwet Privaatrecht

De gedoogbeschikking is op verzoek van Waterschap Rivierenland genomen ten behoeve van de aanleg en instandhouding van een rioolwaterpersleiding, tracé Andelst-Zetten, met bijkomende werken in de gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe.

De burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 30 september 2019, RWS-2019/32404 met ingang van 31 oktober 2019 voor een periode van veertien dagen ter inzage ligt op het gemeentehuis van de gemeente Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20 te Opheusden.