Beleidsregel Bestuurlijke aanpak artikel 13b Opiumwet

Op 10 oktober 2019 stelde de burgemeester van Neder-Betuwe de gewijzigde Beleidsregel Bestuurlijke aanpak artikel 13b Opiumwet vast.

Op grond van artikel 13b Opiumwet is de burgemeester bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen, dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven, een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is (lees: drugshandel/drugscriminaliteit). Tevens is de burgemeester bevoegd om artikel 13b Opiumwet toe te passen in geval van het voorhanden zijn van voorwerpen of stoffen die vermoedelijk bestemd zijn voor onder meer het bereiden, bewerken of vervaardigen van harddrugs, respectievelijk voor grootschalige of bedrijfsmatige illegale hennepteelt.

Hoe met deze bevoegdheid wordt omgegaan is vastgelegd in de Beleidsregel Bestuurlijke aanpak artikel 13b Opiumwet. De volledige inhoud van deze regel is terug te vinden op Overheid.nl.

Meer informatie

Mevrouw E. Coopmans, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, t. 14 0488.