Beeldvormende avonden op 29 en 31 oktober, 19.30 uur in het gemeentehuis

De vergaderingen zijn openbaar.

Agenda 29 oktober

  • Bestemmingsplan kernen Neder-Betuwe
  • Bestemmingsplan Fructus Dodewaard
  • Extra budget beheer en onderhoud openbare ruimte
  • Verordening adviesraad sociaal domein

Agenda 31 oktober

  • Raadsspreekuur
  • Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten
  • Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom in de raadzaal om de discussie te volgen. De achterliggende stukken zijn te vinden op onze website. Kies in de kalender ‘Beeldvormende avond’ bij 29 oktober c.q. 31 oktober.