Beeldvormende avonden - gemeentehuis, 19.30 uur

29 en 31 oktober.

Dinsdag 29 oktober

Op de agenda staat onder meer:

  • Bestemmingsplan Kernen Neder-Betuwe
  • Bestemmingsplan Fructus Dodewaard
  • Extra budget beheer en onderhoud openbare ruimte
  • Verordening adviesraad sociaal domein

Donderdag 31 oktober

Op de agenda staat onder meer

  • Raadsspreekuur: Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die niet op de agenda staan. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 30 oktober 2019 (12.00 uur) bij de griffie aanmelden via griffie@nederbetuwe.nl
  • Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten
  • Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom in de raadzaal om de discussie te volgen. De achterliggende stukken zijn elders te vinden op onze website. Kies in de kalender ‘Beeldvormende avond’ bij 29 c.q. 31 oktober.