Aanbieding begroting aan gemeenteraad

Raadsvergadering op vrijdag 8 november, om 14.00 uur

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad van Neder-Betuwe aangeboden: Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

Deze documenten liggen voor een ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar.

Raadsvergadering: 8 november - 14.00 uur

Op vrijdag 8 november 2019 is er raadsvergadering. Deze vergadering begint om 14.00 uur. Eerst worden de reguliere onderwerpen behandeld. Daarna vindt behandeling van de begroting en meerjarenraming plaats. 

Iedereen welkom

Deze raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom in de raadzaal om de discussie te volgen. De achterliggende stukken zijn (binnenkort) te vinden op www.neder betuwe.nl. Kies in de groene balk op ‘Politieke agenda’/in kalender ‘RAAD’ bij 8 november. De vergadering is op die avond via liveverbinding te volgen (‘Live’).

Algemene beschouwingen

Op de gemeentepagina's van Het Gemeentenieuws van woensdag 6 november en op deze website zal een samenvatting staan van de algemene beschouwingen van de politiek partijen in Neder-Betuwe.

Munten en papieren geld