Werkzaamheden hoogspanningsstation Dodewaard

Vervangen oude vermogenstransformator en blindstroomcompensatiespoel

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden van het elektriciteitsnet en de hoogspanningsstations. Zo zorgt TenneT ervoor dat iedereen in Nederland 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikt over elektriciteit.

Op het 380 kV hoogspanningsstation Dodewaard staan een oude vermogenstransformator en blindstroomcompensatiespoel die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen. Ter vervanging wordt een moderne - zuinigere en stillere - transformator en een blindstroomcompensatiespoel teruggeplaatst. Door het treffen van maatregelen in de vorm van geluidschermen zal over het algemeen sprake zijn van lagere geluidniveaus bij de woningen dan nu het geval is. Daarnaast is het hoogspanningsstation weer gereed om de komende decennia een belangrijke schakel te zijn in het Nederlandse energienetwerk.

Om de werkzaamheden te mogen uitvoeren zijn onlangs de benodigde vergunningen aangevraagd bij de gemeente Neder-Betuwe. Deze kunt u inzien en hierop kunt u reageren.

De werkzaamheden zullen medio 2020 van start gaan. Via het lokale huis-aan-huisblad en de gemeentelijke website informeren wij u op een later moment gedetailleerder over de werkzaamheden.

Vragen?

Heeft u nu al vragen of opmerkingen naar aanleiding van de voorgenomen werkzaamheden, bel dan met het TenneT servicecenter via 0800-8366388 (gratis) of stuur een mail naar servicecenter@tennet.eu.