Uitnodiging derde bijeenkomst ihkv pilot Kantoorhuisvesting op bestaande bedrijventerreinen

woensdagavond 4 december 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis

Wij nodigen u van harte uit om woensdagavond 4 december 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis aan te sluiten bij de derde bijeenkomst over het onderwerp ‘kantoorhuisvesting op onze bestaande bedrijventerreinen’. Zoals u bekend zal zijn, heeft de gemeente Neder-Betuwe het voornemen om voor dit onderwerp beleidsrichtlijnen op te stellen. In dat kader hebben we dit project benoemd tot pilot, om te verkennen welke mogelijkheden de aanstaande invoering van de Omgevingswet ons biedt, om tot oplossingsgericht beleid te komen.

Hierover zijn we met betrokkenen in gesprek. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te praten vanuit uw eigen perspectief: als eigenaar van vastgoed, als gevestigde ondernemer op een bedrijventerrein of als ondernemer die op zoek is naar kantoorhuisvesting. Of wellicht bent u via een heel andere invalshoek geïnteresseerd in het onderwerp.

Proces tot nu toe

De bijeenkomst is een vervolg op een tweetal eerdere bijeenkomsten die we eind juni en september organiseerden. Toen bespraken wij met u - als ondernemers, huurders, verhuurders en vertegenwoordigers van bedrijventerreinverenigingen -  de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt om eventueel (zelfstandige) kantoorhuisvesting toe te staan op de terreinen De Heuning in Ochten, Bonegraaf in Dodewaard, Tolsestraat in Opheusden en ‘t Panhuis en Broekdijk in Kesteren.

Tijdens deze bijeenkomsten lag de insteek op inventarisatie van uw ervaringen, attentiepunten rond het thema en op uw visie over de mogelijkheden en te stellen randvoorwaarden. Dit resulteerde in een model van aan te wijzen zones op de bedrijventerreinen, waarin kantoorhuisvesting onder voorwaarden zou kunnen worden toegestaan.

Derde bijeenkomst voor ondernemers en betrokkenen

De aanstaande derde bijeenkomst op woensdagavond 4 december is gericht op toepassing van deze denkrichting op de genoemde bedrijventerreinen. De oplossingsrichting met aanduiding van herkenbare zones, zoals besproken in de tweede bijeenkomst, concretiseren we dan verder. We leggen daarbij aan u voor, welke overwegingen spelen en welke voorwaarden (kunnen) worden gesteld. Voorwaarden hebben bijvoorbeeld betrekking op parkeeroplossingen, groenvoorzieningen en de wijze van afstemming tussen initiatiefnemers en de al op het terrein gevestigde bedrijven. Nieuwe vestigingen dienen rekening te houden met de bestaande situatie en belangen. De resultaten van deze bijeenkomst zullen wij vervolgens verwerken tot een concreet voorstel voor beleidsrichtlijnen voor mogelijke kantoorhuisvesting/kantoren op de bestaande bedrijventerreinen in Neder-Betuwe. Dit is een van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

Aanmelden

Voor ons is het prettig om te weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. Wilt u zich daarom voor de bijeenkomst van 4 december aanmelden via de mail omgevingswet@nederbetuwe.nl.  Graag daarbij de vermelding wat de aard is van uw bedrijf en waar uw onderneming of het pand is gevestigd.

We hopen u op deze ondernemersbijeenkomst te mogen begroeten.