Tree Centre Opheusden (TCO) en gemeente Neder-Betuwe maken verdergaande afspraken

Start bouw Laanboomhuis naar verwachting eerste helft 2020

TCO-voorzitter Kees van Rooijen en wethouder Hans Keuken hebben op 19 november 2019 de Opstalovereenkomst Laanboomhuis en de Intentieovereenkomst Bedrijfsverzamelgebouw op het Agro Business Centre (ABC) ondertekend.

TCO en Neder-Betuwe verdere afspraken
Wethouder Hans Keuken: “Ik ben positief over de toekomst, Neder-Betuwe is een ondernemende gemeente. Als laanboomcentrum van Europa kiezen we voor dynamiek én groen en durven we de volgende stap te maken.”
TCO en de gemeente hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen en aan de subsidiebeschikking voor het Laanboomhuis. Het TCO heeft ‘het recht van opstal’ voor een deel van de grond.
TCO kan op een deel van deze grond het Laanboomhuis en de assortimentstuin ontwikkelen. De grond blijft eigendom van de gemeente, het Laanboomhuis is eigendom van het TCO.
Met deze afspraken over de grond kan TCO de planvorming afronden en de omgevingsvergunning voor het Laanboomhuis indienen. De start van de bouw van het Laanboomhuis wordt in de eerste helft van 2020 verwacht.
Op een deel van de gemeentekavel wenst TCO naast het Laanboomhuis in de toekomst een bedrijfsverzamelgebouw te ontwikkelen. Dit bedrijfsverzamelgebouw heeft tot doel de versterking van de concurrentiepositie, zichtbaarheid van het laanboomcluster, kennisinfrastructuur, werkgelegenheid, leefomgeving en het vestigingsklimaat.
De gemeente en TCO hebben hun intenties om te komen tot ontwikkeling van het bedrijfsverzamelgebouw vastgelegd in een intentieovereenkomst. TCO gaat de komende jaren een haalbaarheidsonderzoek verrichten naar de ontwikkeling van het bedrijfsverzamelgebouw.

Op de foto de ondertekenaars Kees van Rooijen, TCO-voorzitter (r) en wethouder Hans Keuken van gemeente Neder-Betuwe (l).