Ondernemen en alcohol

beperkingen alcohol in en rond uw bedrijf

Hebt u iets te vieren? Van harte gefeliciteerd! Wilt u uw klanten verwennen met een hapje en een drankje? Niks mis met fris! Klantvriendelijkheid staat voorop bij onze ondernemers, dat is bekend.
Begrijpelijk dat u als actief ondernemer niet van alle regels op de hoogte kunt zijn. Om teleurstelling op het laatste moment te voorkomen, willen wij u hiermee informeren over enkele beperkingen die gelden voor alcohol in en rond uw bedrijf.

Ondernemen en alcohol

Geen alcohol in winkel

Alcohol nuttigen en verkoopactiviteiten gaan volgens de landelijke Drank- en Horecawet (binnenkort Alcoholwet) niet samen. Dat geldt ook voor bedrijfsmatige dienstverlening en het aanbieden van diensten. Dus in een winkel geen alcohol voor gebruik ter plaatse en geen verkoopactiviteiten in een horecabedrijf. De wetgever heeft beoogd dat de klant niet beïnvloed mag worden door inname van alcohol en daarnaast dat men voor alcoholgebruik bewust naar een horecabedrijf gaat en hiermeeniet op andere locaties wordt geconfronteerd.
Bij evenementen wordt geregeld alcohol toegestaan, maar hiervoor gelden aparte regels.
Proeverijen van alcoholhoudende producten zijn ook niet toegestaan in een winkel. Alleen voor het slijtbedrijf zijn hiervoor enkele specifieke uitzonderingen gemaakt.
De verkoop van afgesloten verpakkingen van zwak alcoholische dranken voor gebruik elders mag vanuit een cafetaria, delicatessenwinkel, supermarkt of andere levensmiddelenwinkel zonder Drank- en horecavergunning. Overigens geldt voor alle bedrijven die voor publiek toegankelijk zijn dat hier geen alcohol aanwezig mag zijn waarvoor niet specifiek toestemming is verleend.

Alcohol bij bijzondere gelegenheid

Als u incidenteel bij een bijzondere gelegenheid tijdelijk zwak alcoholische dranken wilt schenken, dan kan hiervoor onder voorwaarden  een ontheffing verleend worden. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een evenement, een bijzonder jubileum of Koningsdag. Schenken van alcohol bij een besloten bedrijfsfeestje in de eigen kantine is in principe toegestaan. Afhankelijk van het aantal bezoekers en de activiteiten die worden georganiseerd (denk bijvoorbeeld aan een DJ of live muziek) en of die een bepaalde invloed kunnen hebben op de openbare orde en veiligheid en parkeren, kan er ook sprake zijn van een evenement.

Toezicht en handhaving

De taak van toezicht en handhaven op de Drank- en Horecawet is in 2013 overgedragen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit aan de gemeenten. In Neder-Betuwe zijn vanaf het begin van deze verantwoordelijkheid toezichthouders actief die hierop controleren. Niet alleen bij de verkooppunten van alcohol zoals in café, cafetaria, supermarkten en andere winkels, maar ook bij andere bedrijven en soms ook op privéterrein. Verschillenden van u hebben hier in het verleden mee te maken gehad, enkele ondernemers zijn ook geïnformeerd wanneer er reclame werd gemaakt over een activiteit waarbij men een alcoholische versnapering aanbood.

Tip: neem vooraf contact op!

U wilt graag dat uw plannen kunnen doorgaan en zit niet te wachten op een handhavingsactie op het laatste moment. Neemt u daarom tijdig vooraf contact op met de gemeente als u plannen hebt voor activiteiten die afwijken van de dagelijkse praktijk in uw bedrijf, liefst 8 weken van te voren zodat er voldoende tijd is om iets te regelen als dat nodig is.

Meer informatie en contactgegevens

Als u iets wilt organiseren dat afwijkt van de gebruikelijke activiteiten in uw bedrijf, neemt u dan vroeg genoeg contact op met de heer Jan Vermeer  (evenementen) of mevrouw Marlies Guiljam-van der Vegt (Drank- en Horecawet) van de afdeling Fysieke Pijler. Via de email: jvermeer@nederbetuwe.nl en mguiljam@nederbetuwe.nl of telefonisch via 14 0488.
Zij kunnen u informeren of voor uw idee toestemming van de gemeente nodig is en hoe u dat regelt. Over de regels die gelden voor verkoop of verstrekken van alcohol of vragen over controles kunt u bij mevrouw Guiljam terecht of een van de andere leden van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Meer informatie vindt u ook op deze website onder ‘evenement organiseren’ en ‘alcohol’.