Geslaagde bewonersavond over de herinrichting Bomenbuurt in Ochten

op woensdag 13 november

Het Dorpshuis in Ochten stroomde woensdagavond vol met betrokken bewoners uit de Bomenbuurt in Ochten. Zij waren nieuwsgierig naar de presentatie van het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte én enthousiast om hierover mee te denken. Het werd een mooie avond met een  constructieve en positieve ideeënuitwisseling tussen bewoners, ambtenaren en ontwerpers.

Bewonersavond bomenbuurt Ochten

Herinrichting openbare ruimte Bomenbuurt

De Bomenbuurt in Ochten is volgens de bewoners een prettige buurt om te wonen. Maar ook een buurt waar het groen en straatwerk wel toe is aan een opknap- en opfrisbeurt. De gemeente vervangt volgend jaar het riool voor een gescheiden rioolsysteem. Dat is een mooie aanleiding om tegelijkertijd het straatwerk, het groen, bomen, wegen en parkeren op te pakken en in te richten naar de beleving van de bewoners. Zo komt er een openbare ruimte die toekomst- en klimaatbestendig én eigentijds is.

Bewonersavond bomenbuurt Ochten 2

Meedenken over het voorlopig ontwerp

Wethouder Stefan van Someren opende de bewonersavond met een hartelijke uitnodiging aan de bewoners om mee te denken over het voorlopig ontwerp kenbaar te maken. Aan die uitnodiging werd gretig gehoor gegeven. In een positieve en constructieve sfeer hebben bewoners bedenkingen geuit, suggesties gedaan en tips gegeven rond de thema’s water & riool, wegen, verkeer & parkeren en groen & spelen. Een beukenhaag in de Beukenlaan, bankjes maken van het oude materiaal uit de buurt, een veilige inrichting van het open water, een voetbalkooi en een hondenspeelveld waren enkele ideeën. Het dilemma ‘meer bomen of meer parkeren’ kwam vaak aan de orde en samen is gezocht naar goede oplossingen. Tevreden en vol vertrouwen dat het goed komt met de inrichting van de openbare ruimte in de Bomenbuurt zijn bewoners en gemeente aan het eind van de avond weer uiteen gegaan.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de herinrichting over de Bomenbuurt in Ochten? Stuur dan een mail met uw vraag naar fysiek@nederbetuwe.nl onder vermelding van ‘Bomenbuurt’.