10.000 euro voor noodhulp op de Molukken

Unaniem besluit gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering van vrijdag 8 november 2019 is door de gemeenteraad van Neder-Betuwe unaniem besloten om een bedrag van € 10.000, - te doneren als bijdrage aan noodhulpprojecten op de Molukken. Op deze eilandengroep waren op 26 september en volgende dagen aardbevingen met als gevolg tientallen doden en honderden gewonden alsmede veel materiële schade.

De bijdrage die de gemeenteraad doneert gaat naar hulporganisatie Stichting TitanE* die concrete noodhulp coördineert die in eerste instantie is gericht op maatregelen op het gebied van schoon drinkwater, veiligheid en hygiëne.

*TitanE is een ANBI-stichting: Algemeen nut beogende instelling  

Verbondenheid

Hoewel de gemeente geen hulporganisatie is die structureel bij rampen een financiële bijdrage levert, is nu een uitzondering gemaakt. Burgemeester Kottelenberg gaf in zijn toespraak aan dat er een nauwe verbondenheid is met de vele inwoners van Neder-Betuwe die afkomstig zijn van de Molukken en aldaar veel familiebanden hebben. Hij reikte symbolisch de cheque uit aan twee vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap, de 4-jarige Cayetano en Anis Latuheru. Het dankwoord werd door Josias Manusiwa uitgesproken.

Burgemeester Kottelenberg, Cayetano en Anis Latuheru bij het in ontvangst nemen van de cheque.

Burgemeester Kottelenberg, de 4-jarige Cayetano en Anis Latuheru bij het in ontvangst nemen van de cheque.

 

 Josias Manusiwa spreekt namens de gemeenschap van Neder-Betuwe een dankwoord uit

Josias Manusiwa spreekt namens de gemeenschap van Neder-Betuwe een dankwoord uit.