Carbid schieten? Vóór 3 december 2019 melden!

Voor het carbid schieten zijn regels opgesteld.

Voor het carbid schieten zijn regels opgesteld:

Een melding heeft alleen zin als u kunt voldoen aan de algemene voorwaarden:

  • niet binnen 50 meter van woonbebouwing
  • niet binnen 300 meter van zorgcentra e.d.
  • niet binnen 300 meter van voorzieningen voor het houden van dieren
  • het vrijschootsveld moet minimaal 50 meter zijn, zonder dat hierin verharde openbare wegen of paden liggen
  • bij het schieten mag alleen gebruik gemaakt worden van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter
  • de melder (en verantwoordelijke) is minimaal 18 jaar

In overige gevallen en als er geen melding bij de gemeente is ontvangen, is het verboden om carbid te schieten. Melders ontvangen een schriftelijke bevestiging, die moet men kunnen laten zien als een toezichthouder daarom vraagt.

Meer informatie

Via de digitale balie van onze website of team Vergunningverlening & Handhaving, mevrouw M. Guiljam.