Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 november het beleidsplan Huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. De gemeente kan voortaan de voorstellen die werknemers of huisvesters indienen voor huisvesting van buitenlandse werknemers, toetsen aan dit vastgestelde plan.

Lees hier het beleidsplan

De gemeenteraad was vol lof over het feit dat het college deze zaak voortvarend opgepakt heeft. Wethouder Nees van Wolfswinkel is blij dat de raad unaniem akkoord is met dit beleidsplan. “De kaders zijn nu duidelijk. Voor de werkgevers en huisvesters en ook voor de gemeente bij de beoordeling van plannen. Maar het allerbelangrijkste is dat buitenlandse werknemers – nodig om al het werk hier gedaan te krijgen - op een goede en veilige manier hier ook kunnen wonen, korter of langer. Dit gedegen plan zorgt er ook voor dat de andere inwoners niet verdrongen worden als het gaat om het bemachtigen van een huis in de huur- of koopsector.”

Nees van Wolfswinkel

De wethouder memoreerde tijdens de vergadering de pilot ‘Rijk van Batouwe’, een ingediend huisvestingsplan voor arbeidsmigranten en waarop de gemeente moest reageren zonder dat er beleidskaders waren. Dat was pionieren. Van Wolfswinkel: “Bij de behandeling van dit initiatief is duidelijk naar voren gekomen dat het belangrijk is dat er maatschappelijk draagvlak is.”

Op basis van het beleidsplan wordt een concreet uitvoeringsplan opgesteld. Het instellen van een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit alle geledingen is hierbij vanzelfsprekend.