Beeldvormende avond, donderdag 21 november in gemeentehuis

Aanvang 19.30 uur

  • Raadzaal, 19.30 uur en aansluitend: Raadsspreekuur / Derde bestuursrapportage 2019 / Belastingverordeningen 2020
  • Raadzaal, 20.30 uur en aansluitend: Nota van uitgangspunten regionale energiestrategie / Actualisatie bodembeheerplan 2019
  • Lingezaal, 20.30 uur en aansluitend: Gemeentelijke onderscheidingen / Verruiming openingstijden gemeentehuis / Begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis

Raadsspreekuur

Tijdens het raadsspreekuur kunnen inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hun visie geven over onderwerpen die niet op deze agenda staan. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 20 november 2019 (12.00 uur) bij de griffie aanmelden via t. 14 0488 of griffie@nederbetuwe.nl.

De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom om de discussie te volgen. De achterliggende stukken zijn elders op onze website te vinden. Kies in de kalender ‘Beeldvormende avond’ bij 21 november.