Samen bouwen

Neder-Betuwe is dé dynamische, bruisende, ondernemende groeigemeente met een groene plattelandsuitstraling, in een mooie, goed bereikbare regio.

Het college van B en W zet stappen vooruit om een dynamische, bruisende en ondernemende groeigemeente te blijven. Onze kracht is dat we dicht bij inwoners en ondernemers staan. Deze kracht zetten we om door hen ruimte te bieden en samen te bouwen aan onze toekomst. Inwoners zijn onder meer betrokken bij projecten in de openbare ruimte en bij het ontwikkelen van activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en spelen. Wethouder Financiën, Hans Keuken: “De toekomst ziet er goed uit. We willen vooruit, hebben ambities en onze financiën zijn op orde. Neder-Betuwe is een gemeente vol dynamiek, maar we blijven ons financieel evenwicht bewaken.”

Bedrijvigheid in het Laanboomcentrum van Europa

In de Kadernota 2020 - 2023 staat nieuw beleid voor de komende vier jaar. We zetten in op bedrijvigheid en een breed scala aan succesvolle ondernemers uit diverse branches. Neder-Betuwe als laanboomcentrum van Europa is een gemeente die voor duurzaamheid haar verantwoordelijkheid neemt, voorop loopt in de regio en de volgende stap naar verduurzaming durft te maken; een gemeente die inzet op ‘voorkomen in plaats van genezen’, waar zorg voor iedereen is en een gemeente die klaar is voor de omgevingswet.

40 miljoen aan ambities vraagt om waakzaamheid

Maar om een dynamische gemeente te blijven en te innoveren blijven we alert. De financiële positie van Neder-Betuwe is op orde, maar kan nog verbeterd worden en verdient continue aandacht. We hebben voor 40 miljoen euro aan ambities, maar er zijn ook grenzen aan de groei en daar moeten wij op anticiperen.

Preventie bij gezondheid en welzijn, slim gebruik ruimte, innovatie

Anticiperen doen wij door in het sociaal domein in te zetten op preventie, bijvoorbeeld door te investeren in Jongeren op Gezond Gewicht en de aanpak van eenzaamheid. In het fysieke domein zetten we in op het slim gebruik van onze ruimte, onderzoek naar rondwegen voor een betere bereikbaarheid van bedrijven en ontlasting van de dorpskernen en op financiële ondersteuning voor innovatieve ondernemers met het Lokaal en Regionaal investeringsfonds.

Belangrijke uitgangspunten blijven inzetten op verlaging van de lastendruk en het financieel evenwicht: we geven niet meer uit dan er binnenkomt. Met deze randvoorwaarden blijven we samen bouwen, om onze ambitie van een dynamische, bruisende en ondernemende groeigemeente met een groene plattelandsuitstraling, in een mooie, goed bereikbare regio waar te blijven maken.

Gemeenteraad neemt besluit op 4 juli 2019

Burgemeester en wethouders hebben het Coalitieprogramma 2018 - 2022 ‘Samen bouwen aan Ruimte voor de Samenleving’ verder uitgewerkt in de Kadernota 2020 - 2023. Als de gemeenteraad de aangeboden kadernota op 4 juli a.s. vaststelt, worden de aangekondigde ambities en financiële consequenties in de begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 opgenomen.

De volledige Kadernota 2020-2023 inclusief alle bijlagen kunt u downloaden via https://neder-betuwe.notubiz.nl/