Overeenkomst woningbouw ‘Fructuslocatie’ Dodewaard ondertekend

op dinsdag 21 mei

Op dinsdag 21 mei 2019 ondertekenden wethouder Nees van Wolfswinkel van de gemeente Neder-Betuwe en vertegenwoordigers van KlokGroep Wonen bv uit Nijmegen, Vabo Ontwikkeling bv uit Culemborg en Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bv uit Varsseveld een overeenkomst voor toekomstige woningbouw in Dodewaard.

 

Eind 2017 sloten zij daarover al een principeakkoord. Partijen zijn het eens over het vervolgproces. “Nees van Wolfswinkel: “Na zorgvuldig overleg met de partners en inwoners kunnen we binnenkort een ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage leggen, om te komen tot een mooie mix van woningen in de toekomstige wijk Fructus.”

 

Het benodigde ontwerpbestemmingsplan zal nog voor de zomervakantie ter inzage worden gelegd. Als alles voorspoedig verloopt, kan in de tweede helft van 2020 gestart worden met de bouw van woningen. Verkoop en voorbereidende werkzaamheden starten dan al eerder.

 

Woningbouw nu echt nabij

Al lang wordt gesproken over woningbouw in ‘Fructus’, Dodewaard. Eind 2017 sloegen de gemeente Neder-Betuwe en de drie ontwikkelaars de handen ineen om daadwerkelijk tot realisatie over te gaan. Vervolgens is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de benodigde bestemmingsplanprocedure. Hoewel dit meer tijd kostte dan verwacht, is er op de achtergrond altijd hard doorgewerkt. Bovendien heeft de inspraakprocedure over het voorontwerp bestemmingsplan geleid tot een aantal goede aanvullende afspraken.

 

Bekendmaking start vervolgprocedure

De officiële bekendmaking van de terinzagelegging vindt plaats in Hét Gemeentenieuws, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant. Maar ook via Facebook en Twitter zal de gemeente hieraan aandacht besteden.

 

Ondertekening overeenkomst Fructus
Van links naar rechts: René van Arnhem (Vabo), wethouder Nees van Wolfswinkel en Jasper Karel (KlokGroep). Door Edwin te Brinke (Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bv uit Varsseveld) is de overeenkomst separaat ondertekend, i.v.m. verhindering 21 mei jl.