Neder-Betuwse scholieren gaan het debat aan

Ook dit jaar werd traditiegetrouw een jongerendebat georganiseerd voor de middelbare scholen in de gemeente Neder-Betuwe.

Leerlingen van Pantarijn, Helicon en Van Lodenstein College verzamelden zich op 22 mei in de raadzaal van het gemeentehuis te Opheusden om het debat aan te gaan met hun medescholieren.

 

Zoals gewend waren de stellingen* weer actueel en hadden de leerlingen zich uitstekend voorbereid. Van tevoren kregen ze te horen wie in het debat voor of tegen een bepaalde stelling moest zijn. Dit maakt het natuurlijk extra lastig als je eigenlijk een andere mening hebt, maar daardoor ook des te meer interessant om je eens te verdiepen in de andere kant.

 

Jongerendebat

 

Voor of tegen

Bij de laatste twee stellingen kregen de studenten de vrije keus of zij zich bij de partij van ‘voor’ of bij de partij van ‘tegen’ de stelling wilden scharen. Wat opviel is dat de leerlingen zich dit jaar niet alleen goed hadden ingelezen op hun eigen punten, maar ook goed inhaakten op de argumenten van de tegenpartij. Dit beaamden ook Jan Woldberg (PvdA) en Gert van Leeuwen (SGP) die het debat leidden.

 

De uitslag

De jury, bestaande uit wethouder Hans Keuken, raadsleden Niels van Dijken (CU), Amy Mathijssen (PvdA), Niels van Andel (VVD), Mathijs Jonkers (SGP), burgerraadslid Anke Groeneveld (Gemeentebelangen), Richard Verwoert van de Jongerenraad en leerling-jurylid Mark van Rijswijk, waren ook blij verrast door het niveau van debatteren dit jaar. Zij besloten uiteindelijk dat de prijs voor de school die dit jaar het beste presteerde naar het Van Lodenstein College ging. Deze school ontving voor de tweede keer op rij de prijs voor beste groepsprestatie. Vervolgens werden drie individuele winnaars gekozen. De eerste prijs werd behaald door Yarnick van Helicon. De tweede plek was voor Naomi van Pantarijn en als derde kwam Niels van het Van Lodenstein College.

 

Stellingen en de stemuitslagen

Na een intensief debat stemden de debaters én het publiek als volgt over deze stellingen:

  1. De kerncentrale in Dodewaard moet weer in bedrijf genomen worden: 56% eens, 44% oneens
  2. Zonneweides en windturbines zijn noodzakelijk en hebben de toekomst: 47% eens, 53% oneens
  3. Kinderen mogen alleen gefilterd internet gebruiken: 23% eens, 77% oneens
  4. Vaccinatie moet worden verplicht: 49% eens, 51% oneens
  5. Roken moet ook op het schoolplein verboden worden: 54% eens, 46% oneens
  6. Fruit eten is gezond, snacks niet. Daarom moet er een vettax worden ingevoerd: 30% eens, 70% oneens
  7. Tijdelijke arbeidsmigranten moeten alleen buiten de dorpen worden gehuisvest: 31% eens, 69% oneens
  8. Kernwapens dragen bij aan wereldvrede: 23% eens, 77% oneens