Neder-Betuwe bestrijdt eikenprocessierups

In dit voorjaar en in de zomer gaan we de eikenprocessierups weer bestrijden. Dit doen we dit jaar anders dan in eerdere jaren. Dit jaar bestrijden we de rupsen preventief omdat we verwachten dat de overlast van de rupsen groter zal zijn dan in 2018.

Preventieve bestrijding doen we met verschillende middelen. Bij de ene methode gebruiken we een bacteriepreparaat en bij de andere methode gebruiken we nematoden. Beide middelen hebben we met spuitapparatuur in de bomen aangebracht.

Eikenprocessierups

Onze gemeente wordt opgedeeld in verschillende gebieden, waarbij we in een deel preventief het bacteriepreparaat (Xentari) toepassen, in een ander deel preventief de aaltjes (Nematode) toepassen en in de rest alleen correctief bestrijden op basis van meldingen.

Omdat de Avri jaarlijks de ontwikkeling van de eikenprocessierups vastlegt in de database (per boom), kunnen we op deze manier de effectiviteit van de verschillende methoden toetsen, en de neveneffecten op de overige natuur vastleggen om de bestrijding in de toekomst verder te kunnen verbeteren. 

Avri coördineert de bestrijding op basis van de meldingen. Dit jaar heeft Avri betere afspraken gemaakt met de aannemer zodat zij beter kunnen ingaan op de meldingen. De gehele bestrijding is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Door het warme voorjaar zijn de rupsen snel ontwikkeld, maar omdat het nu kouder is lijkt dit de ontwikkeling van de rups weer te vertragen.

Naast de preventieve bestrijding gaan we de rupsen ook bestrijden op basis van een schouw en meldingen. Avri controleert de eikenbomen en daar waar zij de rups aantreffen verwijderen zij deze met behulp van zuigapparatuur.

Meer informatie?

Meldingen van de eikenprocessierupsen kunt u doen via de meldlijn of de app van Avri. Kijk ook op www.avri.nl.