College-informatieavond, donderdag 16 mei, raadzaal

Op de agenda staat:
- 19.00 uur - Onderzoek ondersteuning en waardering vrijwilligers en mantelzorgers Neder-Betuwe
- 19.45 uur - Financieel evenwicht sociaal domein

Op de agenda staat:

  • 19.00 uur - Onderzoek ondersteuning en waardering vrijwilligers en mantelzorgers Neder-Betuwe

Het stimuleren en versterken van vrijwilligerswerk en zorgen voor goede mantelzorgondersteuning is wettelijk verankerd binnen de Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor het treffen van algemene maatregelen ter bevordering van mantelzorg en vrijwilligerswerk en ter ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers. De gemeente ontvangt signalen dat vrijwilligers en mantelzorgers onder druk staan. De vraag is of het lokale beleid hen voldoende ondersteunt bij hun inzet en of vrijwilligers/mantelzorgers zich gewaardeerd worden in Neder-Betuwe. Onderzoek- en adviesbureau Labyrinth heeft de afgelopen maanden onderzoek hier naar gedaan. De resultaten van dit onderzoek zullen vanavond worden gedeeld.

  • 19.45 uur - Financieel evenwicht sociaal domein

Door de dreigende tekorten in het sociaal domein is in 2017 een plan van aanpak opgesteld om te streven naar een financieel evenwicht. Afgesproken is dat er begin 2019 een eindrapportage zou komen. Vanavond wordt hierop ingegaan en er wordt een doorkijk gemaakt naar de toekomst.

Welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Kijk voor meer informatie op onze website en vervolgens in de kalender op de vergadering bij 16 mei.