Buitengewoon opsporingsambtenaar in Neder-Betuwe

Sinds april van dit jaar heeft gemeente Neder-Betuwe een eigen Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Als vertegenwoordiger van de gemeente is hij als gastheer het aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers op het gebied van regels die gelden in de openbare ruimte.

De Buitengewoon Opsporingsambtenaar, de BOA, is herkenbaar aan zijn blauwe, landelijk officiële, uniform. Vanaf augustus 2019 surveilleert hij door zijn werkgebied Neder-Betuwe met zijn witte, elektrische, dienstauto (Hyundai Ionic Electric) van Toezicht en Handhaving en herkenbaar aan officiële opschriften en striping. Tot die tijd rijdt hij in een witte Volkswagen Golf met opschriften Toezicht en Handhaving.

Burgemeester Jan Kottelenberg: “Wij zijn blij met de komst van de nieuwe BOA. Een vriendelijk gezicht en met sterke armen. Zijn aanwezigheid en inzet zal een preventieve werking hebben en natuurlijk zal hij handhavend optreden als het nodig is. Wij wensen hem veel succes in zijn werk in onze gemeente.”

BOA Neder-Betuwe

Taken en bevoegdheden

De taakomschrijving van de BOA luidt: ‘Toezicht op verantwoord gebruik van de openbare ruimte, het gedrag in de openbare ruimte en naleving van de gemeentelijke wet- en regelgeving (algemene plaatselijke verordeningen).’

Een paar voorbeelden. De BOA is bevoegd om parkeerovertredingen en overtredingen op grond van de verordeningen die in Neder-Betuwe gelden op te sporen. Hij is bevoegd om officiële waarschuwingen uit te delen en om bekeuringen (Wet Mulder) uit te schrijven. Samen met de wijkagenten en andere disciplines, zoals Mozaïek Welzijn en Iriszorg, overlegt hij regelmatig over wat er zoal speelt in de wijken. Hij signaleert overlastsituaties en ongewenst gedrag en als het nodig is treedt hij handhavend op.

Voorlichting

De BOA geeft ook voorlichting en legt graag uit waarom er vastgestelde regels zijn. Op evenementen in de gemeente, zoals tentfeesten, maar ook in horecagelegenheden is de BOA in zijn hoedanigheid als Toezichthouder Drank & Horeca aangewezen om onder andere te controleren op alcoholgebruik door minderjarigen.

De BOA is aangesteld na een besluit van de gemeenteraad hiertoe op 8 november 2018.