Benieuwd naar resultaten ansichtkaartenactie 2018?

De reacties via de ansichtkaarten, de bewonersavonden en de bijeenkomst met organisaties en bedrijven nemen we samen met de opbrengst van de gemeente mee bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Zodra er een concept Omgevingsvisie voor de toekomst is, komen we bij u terug!

Inwoners van Neder-Betuwe zijn trots op het dorpse karakter van hun dorp, de ligging tussen de Nederrijn en de Waal met de mooie uiterwaarden, de groene omgeving, het verenigingsleven en de saamhorigheid. Verbeterpunten (in alle dorpen) zijn het groenonderhoud, het verbeteren van de verkeersveiligheid, meer voorzieningen in de dorpen en het beleven van het laanboomcentrum van Europa in de dorpen. Dat zijn een paar van de meest voorkomende onderwerpen van zo’n 900 teruggestuurde ansichtkaarten.

Wethouder Nees van Wolfswinkel: “We hebben 900 kaarten teruggekregen van inwoners, een respons van maar liefst 10% waar we trots op zijn. De reacties worden meegenomen bij het opstellen van de Omgevingsvisie Neder-Betuwe. We houden u zeker op de hoogte van het vervolg. Iedereen die een kaart (analoog of digitaal) heeft terug gestuurd, hartelijk dank daarvoor!”

Waar zijn inwoners per dorp trots op en wat zou beter kunnen?

Opheusden

+ Laanboomcentrum en -teelt, goed ondernemerschap

- Onderhoud groen en te weinig bomen

Dodewaard

+ Voorzieningen en werkgelegenheid

- Achtergesteld en woningbouw voor senioren en starters (er is een bestemmingsplan in voorbereiding voor het realiseren van circa 80 woningen in Dodewaard)

Omgevingsvisie, compilatie Dodewaard

Kesteren

+ Centrale ligging en Casterhoven

- Onderhoud groen en levendig centrum

IJzendoorn

+ Gezellig, mooi en klein dorp

- (Buurt)supermarkt is wenselijk en aanpak sluipverkeer

Echteld

+ Karakteristiek dorp en het kasteel

- Woningbouw is wenselijk. Het bestemmingsplan ligt bij de Raad van State

Ochten

+ Dorpse sfeer

- Achtergesteld, onderhoud groen en meer voorzieningen

Hoe verder?

De reacties via de ansichtkaarten, de bewonersavonden en de bijeenkomst met organisaties en bedrijven nemen we samen met de opbrengst van de gemeente mee bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Zodra er een concept Omgevingsvisie voor de toekomst is, komen we bij u terug!

Per dorp is een compilatie van foto’s gemaakt om aan te geven waar u trots op bent. Deze kunt u elders op de website vinden, net als meer informatie over de Omgevingsvisie.