Beeldvormende avond, dinsdag 28 mei

18.45 uur: Raadsspreekuur; 19.00 uur: Jaarrekeningen 2018 en begrotingen 2020 Werkzaak, Avri, GGD en Veiligheidsregio; 21.30 uur: Mogelijkheid tot het stellen van vragen over andere jaarrekeningen en begrotingen van: Regio Rivierenland / Regionaal Archief Rivierenland /Omgevingsdienst Rivierenland / Industrieschap Medel.

Op de agenda staat onder meer:

18.45 uur: Raadsspreekuur

Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op deze agenda staan. Gasten die van het raadsspreekuur gebruik willen maken, melden zich uiterlijk 27 mei 2019 (12.00 uur) bij de griffie.

19.00 uur: Jaarrekeningen 2018 en begrotingen 2020 Werkzaak, Avri, GGD en Veiligheidsregio

Toelichting auditcomité over de werkwijze, gevolgd door . Daarna presentaties van de rapporteurs (= (burger)raadsleden). Na elke presentatie is er ruimte voor (technische) vragen.

De planning is:

19.15 uur Werkzaak Rivierenland / 19.45 uur GGD Gelderland-Zuid / 20.15 uur pauze / 20.30 uur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid / 21.00 uur Avri.

21.30 uur: Mogelijkheid tot het stellen van vragen over andere jaarrekeningen en begrotingen van: Regio Rivierenland / Regionaal Archief Rivierenland /Omgevingsdienst Rivierenland / Industrieschap Medel. Indien er vragen zijn over de grondexploitatie Medel, dan worden deze aan het einde van dit agendapunt in beslotenheid behandeld.

Voor achterliggende stukken kijkt u elders op de gemeentelijke website (groene balk: politieke agenda/28 mei/Beeldvormende avond).