Aanvullende informatie bestemmingsplan ‘Kesteren, Nedereindsestraat 29’

Ter inzage ligt in verband met inspraak:
- Voorontwerp bestemmingsplan ‘Kesteren, Nedereindsestraat 29’
dat de realisatie van 13 woningen mogelijk maakt op het genoemde perceel.

Ter inzage ligt in verband met inspraak: Voorontwerp bestemmingsplan ‘Kesteren, Nedereindsestraat 29’ dat de realisatie van 13 woningen mogelijk maakt op het genoemde perceel. 

In de bekendmaking hierover op de gemeentepagina in Het Gemeentenieuws van 24 april 2019 is aangegeven:

  • dat inspraak mogelijk is vanaf 25 april 2019 en tot en met 22 mei 2019;
  • dat er op 24 april een informatieavond zou zijn.
    Over deze informatieavond is enige toelichting gewenst omdat daarover wat verwarring is ontstaan.

Informatieavond van ontwikkelaar

De inloopavond op 24 april werd georganiseerd door de ontwikkelende partij ‘Jan Oosterhout Ontwikkeling’ en was in de eerste plaats bedoeld voor direct omwonenden die ook persoonlijk hiervoor zijn benaderd. De gemeente heeft in de publicatie over inspraak op verzoek van de ontwikkelaar ook aandacht geschonken aan deze avond voor omwonenden die, zoals al aangegeven, door de ontwikkelaar werd georganiseerd.  Die informatieavond was dus geen onderdeel van de (gemeentelijke) bestemmingsplanprocedure, maar had een informatief karakter voor de omwonenden.

Hoewel een door de gemeente georganiseerde informatieavond niet ongebruikelijk is bij dit soort procedures, is ervoor gekozen om - mede gezien de opkomst op 24 april, geen gemeentelijke bijeenkomst over het bestemmingsplan te organiseren omdat dit vooral een herhaling van zetten zou zijn van wat besproken is op de 24ste.

Toelichting indien gewenst

Uiteraard staat het u vrij om een nadere toelichting te vragen op het bestemmingsplan of uw mening erover te geven. Tijdens de inzagetermijn (25 april t/m 22 mei) kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie op het voorontwerp geven, vragen stellen, opmerkingen maken en wensen naar voren brengen. Deze reacties worden beoordeeld en eventueel meegenomen in de vervolgprocedure.

Schriftelijke reacties

Gemeente Neder-Betuwe, afdeling Fysieke Pijler/Team Bouwen, Milieu en Ruimtelijke Ordening, Postbus 20, 4043 ZG  Opheusden.

Mondelinge reacties of toelichting

Wenst u een nadere toelichting op het bestemmingsplan of wilt u mondeling een inspraakreactie geven, neem dan contact met de afdeling van de gemeente op via het algemene telefoonnummer 14 0488.

Inzage