Uitnodiging aan alle inwoners Neder-Betuwe voor een avond over BRANDVEILIG WONEN

Op dinsdag 16 april om 19.30 uur in dorpshuis De Hoge Hof, Voorstraat 10, Echteld.

Gemeente Neder-Betuwe houdt met vertegenwoordigers van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een leerzame avond over BRANDVEILIGHEID. Wat zijn risico’s? Hoe kunt u die risico’s verminderen? Hoe kunt u uw zelfredzaamheid vergroten? Kom luisteren en kijken. Na de pauze is er buiten bij de voorlichtingsauto RedAlert meer uitleg en een quiz.

Welkom!

RedAlert