Tijdelijke afsluiting Waalbandijk i.v.m. paddentrek

Afgesloten tussen circa 19.00 en 24.00 uur.

De Waalbandijk in Dodewaard is de komende weken 's avonds afgesloten tussen Dalwagen en Pluimenburgsestraat. De afsluiting is dagelijks tussen ca. 19.00 en 24.00 uur. Als gevolg van de paddentrek steken er vele padden de dijk over. Door de afsluiting (een vrijwilliger uit de buurt zorgt hiervoor) wordt voorkomen dat de overstekende padden doodgereden worden.