Subsidie voor vernieuwende projecten in de regio FruitDelta Rivierenland

Loket Regionaal Investeringsfonds weer open voor ondernemers en ondernemende inwoners Rivierenland

Van 15 maart t/m 26 april kunnen ondernemers en ondernemende inwoners weer een beroep doen op het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland. Het digitale loket is weer open voor het indienen van een verzoek voor een financiële bijdrage waarmee een goed initiatief kan worden gerealiseerd dat de regio zal versterken en ontwikkelen.

Sinds de start van het RIF zijn er al 66 projecten van de grond gekomen. Het maakt initiatieven mede mogelijk die onze regionale agribusiness, economie & logistiek en recreatie & toerisme versterken.

RIF

Jury van experts

Op de website www.fruitdelta.nl/regionaal-investeringsfonds kunnen ondernemers en ondernemende inwoners alle informatie, aanvraagformulieren en de initiatieven vinden die eerder een bijdrage ontvingen. Na de sluitingsdatum buigt een onafhankelijke jury van experts, de Economic Board, zich over de inzendingen.

In het kort: kans maken op een bijdrage?

  • Draagt jouw project bij aan de agribusiness, economie & logistiek en/of recreatie & toerisme van Rivierenland?
  • Werk je samen met andere partijen?
  • Levert het project nieuwe banen op?
  • Is het idee vernieuwend?
  • Financier je het project ook uit andere bronnen?

Ga naar www.fruitdelta.nl! Er staat een team van coaches klaar om er samen met de initiatiefnemers en de experts uit de jury voor te zorgen dat het project van de grond komt.