Nog beter ondersteunen schooljeugd: één kind, één plan, één regisseur

De gemeente Neder-Betuwe, de samenwerkingsverbanden primair onderwijs, de basisscholen en de GGD gaan nog beter samenwerken in het belang van het kind.

Wethouder Hans Keuken: “Voor alle kinderen en jeugdigen in onze gemeente willen we het beste. We zetten met partners in op nog betere samenwerking bij de ondersteuning: één kind, één plan, één regisseur.”

Ondersteuningsteams

In de gemeente Neder-Betuwe bleek dat de Kernpunten en de lokale basisscholen een nadrukkelijke wens deelden om signalen en aanpak van leerlingen met een ondersteuningsvraag met elkaar te bespreken. Zo kan er voor kinderen met een ondersteuningsvraag een integraal plan worden opgesteld en uitgevoerd. Vanaf dit schooljaar worden deze kinderen daarom gezamenlijk besproken in een ondersteuningsteam op school.