Inwoner (55+) van Opheusden: al aangemeld voor de Vitaliteitstest /informatiemarkt op 30 maart?

Zaterdag 30 maart zijn inwoners van 55 jaar en ouder (na opgave) van harte welkom in het gemeentehuis voor diverse tests op het gebied van vitaliteit. Ook is er een informatiemarkt van onder meer verenigingen, apotheek en Iriszorg.

Inwoners van 55 jaar en ouder uit Opheusden ontvingen een persoonlijke brief met antwoordkaart. Opgave is mogelijk tot 20 maart. Vervolgens krijgt iedereen bericht op welk tijdstip ze worden verwacht. Hebt u geen post ontvangen? Neem dan contact op met mevrouw A. van Deelen, tel. 14 0488.

Vitaliteitsdag Opheusden

Test

Het gaat om onder meer de volgende testen: bloeddruk meten, BMI bepalen (lengte en gewicht), handknijpkracht, beenkracht, handvaardigheidstest, schouderlenigheid. Deskundigen nemen deze tests af.

Informatiemarkt

Er is ook een markt voor meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van bewegen en sporten, sociale bezigheden, muziek en andere creatieve uitingen. Van harte welkom op zaterdag 30 maart in het gemeentehuis, ingang raadzaal (tegenover de bakker).

Meer informatie

Joris Maier, buurtsportcoach gemeente Neder-Betuwe, t. 06-48 07 25 63 / e. joris@healthclubjulien.nl