Informatiemarkt over gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten op woensdag 3 april in Dorpshuis Ochten

Op woensdag 3 april 2019 organiseren de provincie Gelderland, gemeente Neder-Betuwe en Waterschap Rivierenland een informatiemarkt over de ontwikkeling van het gebied rond de Veerhaven Ochten in het Dorpshuis van Ochten aan het Dr. M. van Drielplein 2.

Het is een tijdje stil geweest over dit project, maar achter de schermen is hard gewerkt om met de verschillende samenwerkende partijen af te stemmen en zijn voorbereidingen getroffen voor de onderzoeken naar de verschillende ontwikkelvarianten voor het gebied rond de oude veerhaven in Ochten.

Informatiemarkt Veerhaven Ochten
Foto Rob Kleering

Geïnteresseerden zijn welkom om tussen 17.30 en 20.00 binnen te lopen. Medewerkers van de provincie Gelderland, gemeente Neder-Betuwe en Waterschap Rivierenland zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Het project Veerhaven Ochten is een samenwerkingsproject tussen gemeente Neder-Betuwe, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland, onder de vlag van het programma WaalWeelde. In het programma WaalWeelde werken inwoners, bedrijven en overheden samen aan het realiseren van een toekomstplan voor de Waal en haar oevers. Een veilige, natuurlijke en  sterke Waal, met kansen voor economische ontwikkeling en vooral kansen om te genieten.

Meer informatie over Veerhaven Ochten en Waalweelde vindt u op www.waalweelde.nl.

Logo WaalWeelde