Gemeentebestuur doet oproep: haal die prik tegen meningokokken!

De inentingsgraad in Neder-Betuwe is laag, de laagste van Nederland. Daardoor is er een hoger risico dat jongeren besmet raken met de meningokok omdat er minder mensen zijn ingeënt. Groepsimmuniteit is belangrijk: hoe meer mensen gevaccineerd zijn hoe minder kans de ziekte heeft.

Bewuste keuze

Het gemeentebestuur respecteert de keuze die elk mens zelf maakt. Tegelijkertijd voelt het bestuur zich verantwoordelijk en roept iedereen op om een zeer bewúste keuze te maken. Meningokokken is een zeer gevaarlijke bacterie die zich via de luchtwegen verspreidt, met name onder jongeren. Vaccinatie beschermt tegen mogelijke infectie en kan levensreddend zijn.

Motie unaniem aanvaard

In september 2018 werd een motie aangenomen door alle raadsleden van de zes partijen in de gemeenteraad: SGP, PvdA, Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en VVD. In deze motie is onder meer aan het college gevraagd op welke wijze het college de voorlichting naar alle inwoners omtrent het vaccineren kan verbeteren en/of uit kan breiden en eventuele andere mogelijkheden kan toevoegen teneinde de vaccinatiegraad in onze gemeente te verhogen’.

Het college werkt aan een plan dat in mei aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd. Vooruitlopend hierop, omdat er nu een belangrijke vaccinatieronde is, tegen meningokokken, is het een goed moment om te benadrukken: haal die prik!

Per 1 januari 2019 is de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en de voorlichting een bestuurlijke verantwoordelijkheid geworden van de gemeenten.

Meer weten?

Bekijk het filmpje op internet: www.deelditnietmetjevrienden.nl/filmpje-meningokokken. Kijk ook op www.ggdgelderlandzuid.nl of op www.rivm.nl.

Vaccinatie meningokokken

Vaccinatie tegen meningokokkenziekte

GGD Gelderland-Zuid is op 15 maart begonnen om jongeren tussen de 15 en 18 jaar tegen de meningokokkenziekte in te enten. Voor de zomer moet dit klaar zijn. De meeste 14-jarigen kregen in het najaar al een prik tegen deze ziekte.

De meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen verschillende ziektes krijgen door meningokokken. Soms kunnen de klachten ernstig zijn. Door meningokokken kan iemand hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging krijgen. In Nederland komt meningokokkenziekte het meest voor bij jonge kinderen en bij tieners. Daarom worden zij ingeënt.

Iedereen heeft post gehad

Van 15 maart tot 3 april is de eerste inentingsronde. Een uitnodiging van het RIVM hiervoor werd gestuurd naar jongeren geboren in 2001 en 2002 en tussen 1 januari en 30 april 2004 (overige 14-jarigen waren vorig najaar al aan de beurt).

In juni start de tweede vaccinatieronde voor jongeren geboren in 2003 en 2005. Zij ontvangen hiervoor nog een uitnodiging van het RIVM.

8 locaties en ook ’s avonds

De jongeren kunnen voor de inenting terecht op een van de acht priklocaties en -dagen in de regio. Het kan nu op sommige dagen ook ‘s avonds tot 20:00 uur. Dit is gedaan om zoveel mogelijk jongeren de gelegenheid te geven om te komen.