Belastingaanslag 2019

Met dagtekening 30 maart 2019 is bij de meeste inwoners en bedrijven in de gemeente Neder-Betuwe de aanslag gemeentelijke belastingen 2019 bezorgd. Wie gebruik maakt van Mijnoverheid zal dit jaar de aanslag digitaal in de berichtenbox ontvangen.

Op deze aanslag staat, als dat voor u van toepassing is, de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de hondenbelasting. Op het aanslagbiljet wordt ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand, perceel grond of andere onroerende zaak bekendgemaakt. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de aanslag OZB. De nieuwe WOZ waarde is vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2018.

Taxatieverslag

Wilt u weten hoe de taxateur de waarde van uw pand heeft bepaald, dan kunt u het taxatieverslag opvragen. Het taxatieverslag van een woning is op te vragen via www.mijnOverheid.nl. Voor het inloggen heeft u een DigiD-code nodig. Heeft u deze code niet dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl. Het taxatieverslag van een bedrijfspand kunnen wij u toesturen. U kunt dit aanvragen via email: woz@nederbetuwe.nl of telefonisch via 14 0488.

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw aanslag en/of beschikking of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar woz@nederbetuwe.nl of neem telefonisch contact op met 14 0488. De aanslag wordt dan samen met u doorgenomen. Wellicht kunnen wij uw bezwaren via deze weg wegnemen. Indien er geen resultaat wordt geboekt, kunt u altijd nog binnen zes weken na dagtekening van dit biljet bezwaar aantekenen. Op onze website staat ook een bezwaarformulier dat u kunt invullen en opsturen.

U kunt uw bezwaarschrift zenden aan: De heffingsambtenaar van de gemeente Neder-Betuwe, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van het ingediende bezwaarschrift. Let op: het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op.

‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’

Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Misschien hebt u er wel eens iets over gelezen, bij voorbeeld op het internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Informeel contact over WOZ-waarde

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent hopen wij dat u contact met ons opneemt. Een aantal mensen heeft dat al gedaan. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Ook dit jaar hebben wij al verschillende WOZ-waarden ambtshalve aangepast naar aanleiding van een telefoontje of bezoek van een burger. Waar gewerkt wordt, worden immers fouten gemaakt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we deze graag voor u aan. Gratis.

Formeel bezwaar

Komt u er met de gemeentelijk taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet vóór 11 mei 2019 bij de gemeente binnen zijn. Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. En dat is prettig, want die bureaus zeggen wel dat ze voor u gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat?

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst

Als het bezwaarschrift gegrond is kan de gemeente wettelijk verplicht zijn om een onkostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd, en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus indirect wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

De aanslag gemeentelijke belastingen 2019 betalen in termijnen?

De aanslag gemeentelijke belastingen kunt u per acceptgiro betalen, maar ook via automatische incasso. U betaalt dan in 8 termijnen. Indien u nog geen gebruik maakt van automatische incasso kunt u hiervoor een doorlopende machtiging afgeven. U kunt het formulier downloaden via onze website of via de bijsluiter het machtigingsstrookje voor automatische incasso invullen en opsturen naar Gemeente Neder-Betuwe, Antwoordnummer 2775, 4000 ZP Tiel.

Vragen

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de medewerkers van WOZ en belastingen via 14 0488 of mailt u naar woz@nederbetuwe.nl. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!