Beeldvormende avond, donderdag 21 februari, 19.30 uur

in het gemeentehuis

19:30 uur: Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Vooruitlopend op de besluitvorming op 4 april is er een gedachtewisseling over het voorstel van het college om nieuwe verordeningen in te voeren voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Aansluitend: Meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland 2019-2022 en veiligheidsstrategie.

De vorige plannen zijn in 2018 afgelopen en om die reden liggen de nieuwe plannen nu ter consultatie voor. Het college stelt voor dat de raad op 4 april besluit om een zienswijze in te dienen.

Aansluitend (in beslotenheid): Huisvesting arbeidsmigranten

Het college informeert de raad over stappen die de komende tijd in dit dossier worden gezet.