Rode kleur ‘In ’t Land’ Opheusden

Maatregelen om de weg in te richten als 30 km-weg.

Op de weg In ’t Land in Opheusden neemt de gemeente maatregelen om de weg in te richten als 30 km-weg. Behalve drempels (in combinatie met wegversmallingen) zijn er ook visuele maatregelen genomen. Met een coating wordt de weg visueel versmald en ook worden de kruisingsvlakken geaccentueerd.

De coating is inmiddels aangebracht. En dat is niemand ontgaan: een felle rode kleur. Zoals het er nu ligt, is niet wat onze verwachting was. Bijgaande afbeelding geeft weer wat wij voor ogen hadden voor de straat. Dit functioneert ook elders buiten de gemeente al.

Markering zoals het moet

Qua kleurstelling is het dus bij de uitvoering anders gegaan dan is voorzien bij de planvorming. Wij zijn hierover in gesprek met de aannemer. Het blijkt dat de coatingkleur onder invloed van weer, licht en gebruik nog bijtrekt en donkerder en matter wordt.

We hebben de aannemer gevraagd om foto’s van situaties waar hij deze kleur elders heeft gerealiseerd en hoe het er nu bij ligt. We kunnen zo beoordelen of dit dan inderdaad wel acceptabel is. Daarnaast hebben we de aannemer gevraagd wat de mogelijkheden zijn om e.e.a. qua kleur te verzachten.

In 't Land

In 't Land
De weg met de aangebrachte coating