Raadsbesluiten

vergadering 6 juni 2019

Tijdens de vergadering van 6 juni 2019 nam de gemeenteraad de volgende besluiten:
 

  • Ontslag is verleend aan de heer  C.M. van Doorn als burgerraadslid namens de VVD-fractie.
  • Toestemming is verleend aan het college van burgemeester en wethouders voor het vaststellen van de wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Avri in verband met de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot West Betuwe.
  • Bestemmingsplan Broekdijk (naast) 42b is vastgesteld voor het realiseren van een seniorenwoning naast de bestaande woning.
  • Vastgesteld zijn de zienswijzen over jaarrekeningen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen Regio Rivierenland, Omgevingsdienst Rivierenland, Regionaal Archief Rivierenland,  Industrieschap Medel, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Avri en Werkzaam Rivierenland. De daarbij behorende begrotingswijzigingen zijn vastgesteld.
  • Vastgesteld zijn de zienswijzen over de begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen Regio Rivierenland, Omgevingsdienst Rivierenland, Regionaal Archief Rivierenland, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Avri en Werkzaam Rivierenland.
  • Tevens werd de heer M.J. (Marnix) Tamse werd beëdigd als lid van de rekenkamercommissie.