Opening Fruithotel

Opening Fruithotel

Opening Fruithotel

Op woensdag 19 juni openden burgemeester en mevrouw Kottelenberg het
Fruitpark Hotel & Spa van de familie Peters aan de Bonegraafseweg in Ochten.