Notitie Reikwijdte en Detailniveau Veerhaven Ochten ter inzage

Toetsing op milieu effecten volgt.

De gebiedsontwikkeling van de Veerhaven Ochten wordt getoetst op milieueffecten. De eerste stap in deze toetsing is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 

Deze ligt van 13 juni tot en met 24 juli 2019 ter visie in het Huis der Provincie in Arnhem en het gemeentehuis van de gemeente Neder-Betuwe in Opheusden.Klik hier om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau te downloaden.

Veerhaven

In de NRD wordt vastgelegd welke varianten op welke milieuthema’s getoetst worden. Op basis van de effectbeoordeling en aanvullende onderzoeken volgt een voorkeursvariant, samengesteld uit de vier scenario’s.

U kunt op deze NRD reageren door een mail te sturen naar post@gelderland.nl of per post naar: Provincie Gelderland, t.a.v. Frans Verboom, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Eventuele reacties gebruiken we bij het bepalen van de verdere aanpak van de verkenning en het opstellen van de milieu-effectrapportage (m.e.r.).