Neder-Betuwe sluit contract met Allego voor laadpalen

In Neder-Betuwe stijgt het gebruik van elektrische en hybride auto’s. De gemeente maakt het automobilisten voortaan gemakkelijker een laadpaal te plaatsen.

Vandaag ondertekenden wethouder Stefan van Someren en Maurice Brunnenkreef van Allego B.V., een marktpartij, een overeenkomst die het mogelijk maakt voor inwoners van Neder-Betuwe om (vanaf 1 juli 2019) kosteloos een laadpaal in de openbare ruimte aan te vragen.

Wethouder Stefan van Someren (Duurzaamheid): ”Met het realiseren van oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen komen we tegemoet aan onze doelen en ambities voor duurzaamheid in Neder-Betuwe. Elektrische auto's zijn beter voor de luchtkwaliteit, zuiniger en stiller.”

Elektrische en hybrideauto's worden opgeladen via het elektriciteitsnet. Mensen met een eigen oprit kunnen hun auto thuis opladen. Mensen zonder eigen oprit zijn afhankelijk van oplaadpunten in de openbare ruimte.

Op dit moment worden er weinig laadpalen geplaatst. Tot nu toe moest een inwoner met een elektrische auto voor een gewenste laadpaal zelf financieel bijdragen. Samenwerking met Allego biedt onze inwoners de mogelijkheid om zonder kosten een laadpaal te laten plaatsen in de openbare ruimte. De gemeente toetst samen met Allego of en waar een laadpunt kan worden gerealiseerd. De gemeente bepaalt de definitieve locatie van de oplaadpaal en wijst de parkeerplaats aan op basis van de criteria uit de beleidsrichtlijn.

Aanvragen vanaf 1 juli

Inwoners die een laadpaal in de gemeente Neder-Betuwe willen aanvragen, kunnen dat vanaf 1 juli online doen via de gemeentelijke website. Hierop staat een actieve link naar Allego: www.openbaarladen.nl. (Op de homepage van Openbaarladen.nl kunt u onder ‘Zoek uw gemeente’ kiezen voor Neder-Betuwe). Op deze website staan straks ook alle mogelijke locaties van openbare laadpalen in Neder-Betuwe.

Allego
Wethouder Stefan van Someren (links) en Maurice Brunnenkreef van Allego B.V. (rechts) ondertekenen een overeenkomst die het voor inwoners van Neder-Betuwe mogelijk maakt kosteloos een laadpaal in de openbare ruimte aan te vragen.