Meedenken als inwoner met het beleid arbeidsmigranten?

Over een op te richten ‘Platform arbeidsmigranten’.

Heeft u als inwoner van onze gemeente direct contact met mensen uit andere landen die vanwege hun werk hier wonen en leven? Omdat het bijvoorbeeld uw buren zijn of omdat u ze kent vanuit de kerk, als collega of vanwege uw vrijwilligerswerk? Dan zoeken wij mogelijk u om mee te denken met onze gemeente
In gemeente Neder- Betuwe wonen en werken veel arbeidsmigranten. De gemeente vindt het belangrijk dat deze inwoners op alle terreinen hun weg kunnen vinden in de lokale samenleving. Gezien het aantal arbeidsmigranten in onze gemeente is het noodzakelijk om na te denken over de manier waarop wij hen kunnen stimuleren en waar nodig ondersteunen. Hiervoor willen wij een platform oprichten.

Ervaringen en ideeën

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners hierover ook mee praten. Als u direct contacten heeft met arbeidsmigranten en u bereid bent om uw ervaringen en ideeën in te brengen, dan horen wij graag van u. Het doel is om te zorgen dat er een goed beleid komt.

Contactpersoon

Heeft u interesse? U kunt contact opnemen met Wido Scholte van gemeente Neder-Betuwe. Zijn e-mailadres is wscholte@nederbetuwe.nl | tel. 06 – 40 25 57 56. U krijgt dan meer informatie over het op te richten ‘Platform arbeidsmigranten’.

Vrijwillige inzet

Naast inwoners van de gemeente gaan ook werkgevers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en arbeidsmigranten zelf zitting nemen in het platform. Als u deel gaat nemen, doet u dat op persoonlijke titel. Inwoners die deelnemen kunnen geen (belangen)groep of organisatie vertegenwoordigen. Deze oproep is niet bedoeld voor inwoners die werkgever zijn van arbeidsmigranten of die woonruimte aan hen verhuren. Het betreft vrijwillige inzet. Werkgevers, verhuurders en bijvoorbeeld de welzijnsorganisatie worden op een andere manier door de gemeente benaderd om deel te nemen aan het platform.