Maaiwerkzaamheden Parallelweg Opheusden/Kesteren op 24 juni

Houd rekening met verkeershinder.

Maandag 24 juni vanaf 09.30 uur doet Waterschap Rivierenland maaiwerk aan de watergang naast de Parallelweg. Voor de veiligheid is de weg per wegvak steeds ongeveer 2 uur afgesloten voor al het verkeer. Er worden verkeersregelaars ingezet. Waarschijnlijk is het werk klaar rond 16.00 uur. Bewoners van afgesloten wegvakken kunnen wel bij hun huis komen, maar met hinder en vertraging.

Het gaat om de wegvakken: Brug Parallelweg – Smachtkamp | Smachtkamp – Hamsestraat | Hamsestraat – Markstraat | Markstraat – Broekdijk.