Het Debat en Het Besluit: Raadsvergadering

donderdag 6 juni 2019 om 19.30 uur

Deze raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom in de raadzaal om de discussie te volgen. De achterliggende stukken zijn te vinden op onze gemeentelijke website. Kies in de groene balk op ‘Politieke agenda’ en vervolgens in de kalender op ‘RAAD’ bij 6 juni. De vergadering is via liveverbinding te volgen (‘Live’).

Het Debat

Op de agenda staat onder meer:

 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: jaarstukken 2018
 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: begroting 2020
 • GGD Gelderland-Zuid: jaarstukken 2018
 • GGD Gelderland-Zuid: begroting 2020
 • Avri: jaarstukken 2018
 • Avri: begroting 2020
 • Werkzaak Rivierenland: jaarstukken 2018
 • Werkzaak Rivierenland: begroting 2020

Het Besluit

Op de agenda staat onder meer:

 • Vragen(half)uurtje voor raadsleden
 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

Hamerstukken

 •  Ontslag vertrekkend burgerraadslid: Voorstel om de heer Van Doorn op zijn verzoek ontslag te verlenen als burgerraadslid namens de VVD-fractie.
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Avri: In de tekst van de gemeenschappelijke regeling Avri dient de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot West Betuwe te worden verwerkt.
 • Bestemmingsplan Kesteren Broekdijk (naast) 42b: Een bestemmingsplan is voorbereid voor realiseren van een seniorenwoning naast de bestaande woning Broekdijk 42b in Kesteren.
 • Besluit over zienswijzen over jaarrekeningen 2018 en begrotingen 2020 van onze gemeenschappelijke regelingen. Het betreft die van Regio Rivierenland, Omgevingsdienst Rivierenland, Regionaal Archief Rivierenland en Industrieschap Medel.

Bespreekstukken

 • Jaarstukken 2018 en begroting 2020 van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid / Avri / Werkzaak Rivierenland
 • Beëdiging de heer M.J. Tamse als lid rekenkamercommissie