Gezamenlijke advies- en inkoopactie voor woningisolatie en zonnepanelen

Streven naar minder energieverbruik.

Binnen onze gemeente streven wij naar een lager energieverbruik door onder meer de plaatsing van zonnepanelen en woningisolatie te stimuleren. Begin juni zijn wij daarom in samenwerking met Winst uit je woning een advies- en inkoopactie gestart. Alle woningeigenaren (geldt niet voor appartementen) binnen de gemeente hebben een brief gekregen om met de actie mee te doenTijdens de actie bieden geselecteerde uitvoerders maatregelen aan tegen scherpe prijzen, hoge service en uitstekende kwaliteit. Woningeigenaren krijgen een onafhankelijk advies voor isolatie van de woning. In dit onafhankelijke advies wordt uitgelegd met welke maatregelen binnen de advies- en inkoopactie, de energierekening verlaagd kan worden.

Informatieavond op woensdag 26 juni

Om de actie nader toe te lichten is er op woensdag 26 juni in het gemeentehuis een informatieavond. Inloop en koffie vanaf 19:00 uur. Van 19:30 tot 20:30 uur presentatie woningisolatie. 20:30 uur: presentatie zonnepanelen.

Aanmelding t/m 11 augustus 2019

Aanmelden voor de gezamenlijke actie t/m 11 augustus 2019 via www.winstuitjewoning.nl. Bij vragen: servicedesk van Winst uit je woning op t. 023-58 36 93 6 of via e-mail naar info@winstuitjewoning.nl.