Doe de Afvalquiz

Afval scheiden heel gewoon

Logo Afval scheiden heel gewoon

In Rivierenland zijn wij al goed op weg naar 75 kilo restafval per persoon per jaar. We verbranden steeds minder herbruikbaar afval en sparen zo het milieu.

Wil je ook weten hoe je minder restafval overhoudt? Doe de Afvalquiz op www.afvalscheidenheelgewoon.nl.