Boek 'Een schatkist met toekomstwaarde' gepresenteerd

Gratis verkrijgbaar bij de receptiebalie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden

Op dinsdag 25 juni presenteerden auteurs Ferdinand van Hemmen en Frank Bolder in het gemeentehuis van Neder-Betuwe het boek ’Een schatkist met toekomstwaarde - Het erfgoed van de gemeente Neder-Betuwe als bouwsteen voor een duurzame leefomgeving’.
De basis voor dit boek is de oogst die is opgehaald bij de inwoners. Projectleider Marion Hendriks van Neder-Betuwe: “Aan hen stelden wij in 2018 twee vragen: Waar bent u trots op en Wat wilt u graag doorgeven aan volgende generaties. Wij kregen een fantastische respons en een prachtig voorbeeld van participatie. De uitkomsten die in dit inspiratieboek zijn samengevat, gebruikt onze gemeente bij het opstellen van onder andere haar Omgevingsvisie.”

Honderden reacties

Het project ‘De Schatkist van Neder-Betuwe’ startte in 2018 en leverde honderden reacties op van inwoners; foto’s, kaartmateriaal, verhalen en boeken. Over erfgoed, iconische elementen en over het vroegere leven van de Neder-Betuwenaren. Wethouder Hans Keuken in zijn welkomstwoord: “Met de bijdragen van onze inwoners is onze geschiedenis verrijkt, onze identiteit weer eens stevig benoemd. Een goed fundament om op verder te bouwen.”

Interviews

Naast veel beeldmateriaal van vroeger en van nu, staan er in het boek ook 50 aanstekelijke interviews met experts die de kansen benoemen voor de toekomst en met inwoners oftewel de ambassadeurs van Neder-Betuwe die uitleggen hoe ze die kansen (willen) benutten.

Duurzaam Neder-Betuwe

Dit boek is een belangrijke handreiking voor de gemeente die bij het maken van de Omgevingsvisie naar de cultuurhistorie en naar de identiteit van het gebied kijkt en van daaruit keuzes maakt voor de toekomst. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, het gebruik van de openbare ruimte en recreatie & toerisme. Voor een duurzaam Neder-Betuwe en samen met de inwoners als bron en als verbinders.

Thema’s

Het boek is verdeeld over negen thema’s: Water – Wonen – Militaire strategie – Broodwinning – Infrastructuur – Religie – Volkscultuur - Natuur – Toegift. Elk hoofdstuk begint met een inleiding in een erfgoedthema en eindigt met een doorkijkje naar kansen voor de toekomst.
De vormgeving is van de hand van Irene Witmajer; de foto’s bij de interviews zijn gemaakt door Henriétte Angevaare. Marion Hendriks: “Dank zij de inbreng van iedereen is dit boek van en over Neder-Betuwe met recht een juweel geworden, geheel in lijn met de naam van het project: ‘De Schatkist van Neder-Betuwe’.

Boek kosteloos verkrijgbaar

Inwoners en andere belangstellenden kunnen het boek tijdens de openingstijden van het gemeentehuis zonder kosten afhalen bij de receptiebalie.

Wethouder Hans Keuken reikt het eerste boekexemplaar uit aan mevrouw Ellen Vreenegoor

Wethouder Hans Keuken reikt het eerste boekexemplaar uit aan mevrouw Ellen Vreenegoor

Auteur Ferdinand van Hemmen

Auteur Ferdinand van Hemmen

Frank Bolder en Erik Stuurbrink, één van de geïnterviewden

Frank Bolder en Erik Stuurbrink, één van de geïnterviewden in het boek

Projectleider Marion Hendriks van gemeente Neder-Betuwe

Projectleider Marion Hendriks van gemeente Neder-Betuwe

Boekomslag 'Een schatkist met toekomstwaarde'

Boekomslag 'Een schatkist met toekomstwaarde'

(foto's: 3JetFotografie Ochten)