Beeldvormende avond: woensdag 19 juni, raadzaal, 19.00 uur

Op de agenda onder meer:
- Sport- en beweegvisie 2019-2030
- Uitvoeringskader Jongeren op gezond gewicht
- Duurzaamheidslening asbestsanering
- Herziening regionale planning bedrijventerreinen

Op de agenda staat onder meer:

  • Sport- en beweegvisie 2019-2030: In de sport- en beweegvisie Neder-Betuwe 2019-2030 ‘Sport en bewegen verbindt Neder-Betuwe’ is de ambitie voor de toekomst weergegeven. Waaraan willen we werken op gebied van sport en bewegen en wie heeft daarin welke verantwoordelijkheid? Deze visie biedt kaders voor toetsing van toekomstige projecten. Het college stelt voor dat de raad op 3 juli deze visie vaststelt. Ter voorbereiding op deze besluitvorming vindt op deze avond een beeldvormende behandeling plaats.
  • Uitvoeringskader jongeren op gezond gewicht: Het uitvoeringskader ‘Gezond opgroeien in Neder-Betuwe 2019-2024’ biedt de kaders om in de toekomst concrete projecten binnen het thema ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG) te kunnen toetsen. Het college stelt voor dat de raad dit kader vaststelt. Ter voorbereiding op besluitvorming in de raadsvergadering van 3 juli 2019 is deze avond een beeldvormende behandeling.
  • Duurzaamheidslening asbestsanering: De afgelopen jaren heeft de gemeente duurzaamheidsleningen SVn (Stichting Volkshuisvesting) ingezet om inwoners in staat te stellen woningen energiezuiniger te maken of zelf energie te gaan opwekken met zonnepanelen. Nu dit budget bijna is uitgeput, biedt Provincie Gelderland aan om het gemeentelijk budget voor projecten te verdubbelen met als doel verduurzaming en tevens asbestsanering te versnellen. Het college heeft de raad een voorstel over dit onderwerp voorgelegd. Ter voorbereiding op besluitvorming in de raadsvergadering van 3 juli 2019 is er deze avond een beeldvormende behandeling.
  • Herziening regionale planning bedrijventerreinen: Momenteel wordt gewerkt aan een herziening van de regionale planning bedrijventerreinen 2016-2020. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe vierjarige periode vanaf 2020. Het college wil tijdens de beeldvormende avond met de raadsleden in gesprek over ontwikkelingen, aandachtspunten en ambities die daarbij meegenomen kunnen worden.